Sua hunu yɛ ɔdefoɔ ne amammerɛ ahodoɔ ahodoɔ ne anigyesɛm a ɔde ma Kuropɔn Worcester! Kwan kɛseɛ dwumadie akyere no dommom, hwɛ ɔdwomtonii a wagye din a ɔre to dwom, anaasɛ kɔ yikyerɛdan a ɛwɔ mpɔtam hɔ kɔ hwɛ yikyerɛ mbue ano. Yɛn mmɛnkyɛne no wɔ biribi de ma obi biara.