Erb/Dufault Mfonintwa dwuma na twaa mfonin yi

Hwehwɛ Kuropɔn no mu

Hwehwɛ mu

Hwɛ na kɔ nsrahwɛbea.

Sua hunu

Deɛ ɛfrɛ dom ɛne yikyerɛ.

Ka hwɛ

Aduane ne anonneɛ.

Sotɔɔ

Tɔtɔn ne asom.

Nhwɛsoɔnhoma

Hyehyɛ wo nsrahwɛ.

Nwumadie

Nwumadie ne nwom.